U naukowych podstaw terapii biorezonansowej leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej.

Badania biofizyczne ostatnich 20 lat dostarczyły licznych dowodów na istnienie "biofizykalnej płaszczyzny sterującej", którą można również określać mianem stworzonym przez lekarzy-naturalistów: "siły regulacyjne właściwe organizmowi".(czytaj dalej)